Pagdating ni magellan sa pilipinas ukrainian dating relatoinship professional

Kingdom Filipina Hacienda, ang Kaharian ng DIYOS upang tubusing muli ang Sanlibutan na kasalukuyang nanganganib sa pagkawasak (WW3) at pagka-alipin (666 biometrics) sa pamamagitan ng natatanging milagro na ibinigay ng DIYOS sa nagkasalang Mundo, ang Milagro ni Jonas upang manumbalik muli ang Tunay na Kapayapaan at Kasaganahan para sa Sangkatauhan at Sanlibutan.

Ang MAHARLIKHAN Tribe ay higit pa sa basehan ng “physical lineage” dahil mismo sa hanay ng tinatawag na “dugong bughaw” ay nahaluan ng makamundong panlilinlang ng Khazarian Mafia / Global Elite / Illuminati na kasalukuyang nasa likuran ng satanic / luciferian New World Order conspiracy.

Mac Tiu, although my position stands firm that they were not influenced by the Spaniards but rather the other way around) bago pa man dumating ang mga Kastila na naglaganap ng Kristyanismo.

Ayon din sa mga ninuno ng Bagobo Tribe ng Mindanao ang unang dugso ng mga anak ng sinaunang mga magulang na si Toglai at Toglibon ay nagsilikas sa iba’t-ibang panig ng Mundo at muling babalik ang kanilang nagsapalarang mga kapatid sa natatakdang panahon.

Dumating nga ang mga napalayo at nag-umapaw sa saya na sinalubong ang kanilang pagdating dahil sa ilang libong taong paghihintay ng kanilang tribu, ay sa wakas nagtagpo datapwa’t ang balat ng mga napalayong kapatid ay naging maputi.

Ito ang panahon ng pagdating ni Magellan taong 1521 na isinulat ni Pigafetta na nagtaka pa sa napakasayang pagbati ng mga magiliw na katutubong nakakamangha kung magdamit, at ayon sa aking personal na pananaliksik na matagal nang hindi mabunyag ng mainstream history, ayon sa sinulat ni Pigafetta ang mga galleons ni Magellan ay pumalaot hindi sa Samar kundi tungo sa isla ng “Zamal” ng LUPANG PANGAKO kung saan nagtagpo sila sa Bagobo Tribe ng Dabaw.

Ayon sa propesiya ng Biblia sa mga Huling Araw ay babalik din muli ang orihinal na Tribu ng mga tribu, ang Grandfather MAHARLIKHAN Tribe, ang 144, 000 na orihinal na nanirahan sa Hardin ng Eden sa LUPANG PANGAKO na kasalukuyang nasa iba’t ibang panig ng Mundo, at sa propesiya din ng Anak ng DIYOS na si Kristo higit 2000 taon nakaraan sa Mateo -42.

Sila ay malalaman sa pamamagitan ng kanilang natatanging espiritu dahil sila ay Self Empowering, Self Determined, may matatag na prinsipyo at mataimtim na paniniwala sa DIYOS; the truly Indigenous Peoples, the People of Time Immemorial.

Sila ay ang Grandfather MAHARLIKHAN Tribe na kasalukuyang hinahanap at tinatawag ng Christ prophesied Queen of the South HRM Salvacion Legaspi sa gagampanang pagtayo ng DIVINE (Interstellar / Interdimensional) Govt.

Mula sa compilation ng personal researches na resulta ng ilang taong pananaliksik at pagsalimuha sa mga kapwa na may taglay na kaalaman, sisikapin kong ipagtagpi na ang Kasaysayan ng Sangkatauhan ay nagsimula sa LUPANG PANGAKO ng INANG BAYAN, sa Lupain ng mga PILIPINO.

Ito ay nakalathala sa official Facebook page ng Kingdom Filipina Hacienda Sovereign Host Nation.

Sa Hardin ng Eden ng LUPANG PANGAKO ay nilikha ng DIYOS ang mga sinaunang Tao, Mahal na Nilikha, ang mga MAHARLIKHA.

Kinabibilangan sila ng 144,000 na mga orihinal na nanirahan sa Hardin ng Eden subali’t dahil sa pagsuway ni Adan at Eba ay nadamay at pinalayas silang lahat at nakipagsapalaran sa iba’t ibang panig ng Mundo.

229 Comments

  1. The actor is in 2016 famous for Prom Night, Meskada, Arena.

  2. SANCIONES DE VIOLACIN A LOS DERECHOS DE AUTOR: Al reproducir, publicar o redistribuir el trabajo de un titular de derechos de autor sin permiso, puedes estar violando o infringir sus derechos en virtud de la Ley de Derecho de Autor.

  3. Elizabeths Hospital, and was known as Godding Croft.

  4. Nerd can ask questions if health research will deter people.

  5. This year, transgender issues have been top of the social agenda.

Comments are closed.