Pagdating ng mga amerikano labanan sa manila bay

Sa matandang Saint Dominic Church sinasabing nailimbag ni Pinpin ang pinakamatatandang aklat na nalathala sa Pilipinas.

Napatanyag din ang naturang simbahan dahil dito naganap ang isang brutal na masaker kung saan ay “200 Kapampangan ang walang awang pinatay ng mga piratang Olandes na nagtangkang sakupin ang nasabing bayan noong Hunyo 23, 1617.” Sa Abucay din itinayo ang unang hanay ng pagtatanggol (defense line) ng mga sundalong USAFFE laban sa Japanese Army noong 1942.

Ang tinawag na Mabatang Defense Line ay bahagi ng tinawag na Abucay-Morong Defense Line na binuwag ng mga Hapones noong Enero 24, 1942.

Pagdating ng mga amerikano labanan sa manila bay

Nagkagayon man, ang Abucay ay patuloy na nasakop ng tinawag na “Partido de Batan,” isang encomienda na ibinigay sa pamamahala ni Tenyente Juan Esguerra de Batan simula noong 1574.

Noong una, ang Abucay ay tinawag na “El Pueblo del Santo Domingo” bilang pagkilala kay Santo Domingo de Guzman, ang patron ng nasabing bayan.

Ang dating lawak ng Abucay ay sumakop magmula sa ngayo’y kilala bilang bayan ng Dinalupihan sa hilaga at pababa sa timog hanggang sa Baryo Lucanin (sakop ngayon ng bayan ng Mariveles).

Abucay Ang Abucay ang pinakauna sa labindalawang bayan ng Bataan na naitatag bilang isang regular na pamayanan noong Hunyo 10, 1588, labing pitong taon buhat nang marating ni Miguel Lopez de Legaspi at ng kanyang hukbo ang Maynila noong 1571.

Matatagpuan sa silangang bahagi ng peninsula, ang Abucay ay nakaharap sa Manila Bay.

Ito ay napapagitnaan ng mga bayan ng Samal sa hilaga at ng Lungsod ng Balanga sa gawing katimugan.Sa gawing kanluran nito ay matatagpuan naman ang Bundok Natib.Taong 1754 nang itatag ang Bataan bilang isang regular na lalawigan, hiwalay sa Pampanga, at ang Abucay ay naging bahagi ng bagong probinsya.Binago na rin ang dating pangalan nito, magmula sa “Santo Domingo” ay naging “Abukay” na ito.Ang “Partido de Batan” ay nabago din ang pangalan at naging “Bataan.” Makasaysayan Ang Abucay ay kinilala bilang isang makasaysayang bayan.Dito isinilang si Tomas Pinpin, ang kauna-unahang Pilipino na natuto ng sining ng pagsusulat at paglilimbag ng mga aklat.

Comments are closed.