pet dating service - Direct sex chat without any registrations or ant credit with females

Hình 4: Chú ý trong mạch này, chân số 2 cho nối vào chân số 6. Tần số xung ra trên chân 3 sẽ tùy thuộc vào trị số các điện trở RA, RB và tụ C.

Direct sex chat without any registrations or ant credit with females-41

Chân số 5 có thể chịu tác động ngoài để làm thay đổi mức áp ngưỡng.

Chân số 7 là một khóa điện đóng/mở (transistor bão hòa/ngưng dẫn) theo mức áp trên chân số 3.

Chân số 3 là ngả ra và là ngả ra một tầng Flip Flop, nên tín hiệu trên chân 3 có dạng xung (mức áp chỉ xác lập ở trạng thái cao hay thấp).

Chân 4 là chân Reset, khi chân 4 ở mức áp thấp nó ghim chân 3 luôn ở mức áp thấp, chỉ khi chân 4 ở mức áp cao, lúc đó trạng thái mức áp trên chân số 3 sẽ theo tác động của tầng Flip Flop.

(Nếu Bạn muốn mô phỏng IC 555 trong trình PSpice, Bạn có thể dùng sơ đồ này, mô tả với lệnh Subcircuit rồi cất vào thư viện đặt tên là 555 và sau này Bạn dùng nó để chạy mô phỏng các dạng mạch điện với IC 555).

Hình 3: Cho thấy sơ đồ các khối chức năng của IC 555.

Trong IC với chân 1 nối masse và chân 8 nối vào đường nguồn Vcc, là một cầu chia áp với 3 điện trở bằng nhau (đều là 5K).

Cầu chia áp này tạo ra 2 mức áp ngưỡng, một là 1/3 mức áp nguồn dùng làm mức áp ngưỡng cho tầng so áp, tín hiệu vào trên chân số 2, và một khác là 2/3 mức áp nguồn dùng làm mức áp ngưỡng cho tầng so áp khác, tín hiệu vào trên chân số 6.

Khi mức áp trên chân 2 xuống dưới mức áp ngưỡng 1/3 Vcc thì mức áp ngả ra trên chân 3 sẽ lên mức áp cao.

82 Comments

  1. The button above will take you directly to our free online chat rooms page. Once you are on the page you will be able to click on any of our free online chat rooms.

  2. \\"Despite the drop in the unemployment rate, the softer job growth in July, combined with the downward revisions to May and June, makes the Federal Reserve slightly less likely to reduce its purchases of long-term assets when it next meets in mid-September.\\"I\\'m a member of a gym order domperidone eq “I don’t think I’m ever going to be that same guy again; I’m 33 this year,” Sabathia said.

Comments are closed.